Spelregels Baarn buurt mee

Niets moet, veel mag, maar niet alles kan. We willen zoveel mogelijk ruimte laten voor de initiatieven. Echter, onderstaande spelregels en voorwaarden zijn nodig om de Buurtbudgetten op de juiste manier in te kunnen zetten. De Coördinator van de gemeente Baarn beoordeelt of een initiatief past binnen de voorwaarden en spelregels.

 • Het initiatief draagt bij aan een sterke en leefbare buurt;
 • Het initiatief komt ten goede aan inwoners van de gemeente Baarn;
 • Het initiatief heeft geen politieke, religieuze of commerciële doeleinden;
 • Het initiatief is algemeen toegankelijk voor inwoners van de gemeente Baarn;
 • Initiatiefnemers voeren het initiatief zelf uit;
 • Minimaal drie inwoners van verschillende adressen zijn betrokken bij de organisatie en de uitvoering;
 • Er is sprake van vrijwillige inzet en/of een bijdrage in goederen en/of een financiële bijdrage door inwoners;
 • Als het initiatief invloed heeft op anderen, betrekken initiatiefnemers hen erbij;
 • Het initiatief valt binnen de geldende wet- en regelgeving;
 • Initiatiefnemers mogen niet factureren voor hun eigen ingezette uren;
 • Het initiatief houdt rekening met eventueel geldende maatregelen tegen het coronavirus;
 • Initiatiefnemers zorgen zelf voor eventuele benodigde vergunningen;
 • Bij het plaatsen van een fysiek object in algemene ruimten zijn initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. De gemeente Baarn is niet aansprakelijk voor schade door derden;
 • Bij een initiatief in de openbare ruimte maken initiatiefnemers met de gemeente Baarn afspraken over beheer en onderhoud. De gemeente Baarn houdt zich het recht voor om een object te verwijderen (bijv. vanwege onveiligheid);
 • Initiatiefnemers gaan zorgvuldig om met gemeenschapsgeld;
 • Er is een duidelijke en realistische begroting voor de uitvoering van het initiatief;
 • Eventuele inkomsten worden gebruikt voor het initiatief zelf of een volgend initiatief;
 • Er is geen bijdrage voor kosten die al zijn gemaakt. Initiatiefnemers kunnen alleen geld inzamelen voorafgaand aan een initiatief;
 • Bij het aanschaffen van materialen blijven deze beschikbaar voor andere initiatieven;
 • Bij het inhuren van professionals moet een factuur overlegd worden waarop onder andere een Kamer van Koophandel nummer is opgenomen;
 • Na afloop van het initiatief leveren initiatiefnemers een prestatieverklaring in, oftewel: een overzicht van de uitgaven inclusief bonnen en facturen. Dit kan digitaal via Baarn buurt mee;
 • Indien er na uitvoering van het initiatief geld over is, dan vloeit dit geld terug naar de gemeente Baarn;
 • Donateurs en andere geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden. Initiatiefnemers bepalen samen met de Coördinator hoe zij dat doen. Doe dit op de website voor initiatieven in ieder geval:
  - met een update als er iets verandert in de uitvoering;
  - met een verslag en/of foto(‘s) na afloop. Dit ter inspiratie voor anderen en ter verantwoording aan de donateurs en alle inwoners van de gemeente Baarn.
 • De gemeente Baarn beslist over de maximale bijdrage en houdt zich het recht voor om initiatieven geen financiële ondersteuning te bieden.

Lees hier de Voorwaarden en het Privacybeleid van Baarn buurt mee.

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

035 - 24 00 118

helpdesk@baarnbuurtmee.nl

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel uw buren over Baarn buurt mee